Baterija Samsung S9, ORG, HIGH Capacity, 3000mAh,EB-BG960ABE.

BTZ-BT-124