Bitronic Tech Zone d.o.o. (u daljem tekstu Bitronic Tech Zone) ceni Vašu privatnost i veoma je posvećen zaštiti informacija koje sakuplja i čuva o svojim posetiocima / kupcima. Preduzimamo sve mere da bismo bezbedno čuvali Vaše podatke i sprečili njihovo neovlašćeno korišćenje. U nastavku sledi detaljno objašnjenje politike privatnosti na Bitronic Tech Zone, a odnosi se na:

 

 

 
 

 

Koje podatke prikupljamo?

 

Bitronic Tech Zone veruje da je važno da znate koje podatke prikupljamo kada koristite naš sajt. Mi koristimo različite metode za prikupljanje informacija. Za početak, koristimo cookies (kolačiće) koji su neophodni za sastavljanje skupa neličnih podataka o posetiocima našeg sajta. Lični podaci se sastoje od informacija koje su jedinstvene za Vas kao što su mejl adresa, adresa stanovanja, ime i prezime i tako dalje. Ovu vrstu podataka većina ljudi smatra veoma ličnim i želi da ih zaštiti od neovlašćenog korišćenja. Nelični podaci se najčešće sastoje od stvari kao što su preferencije u pretrazi, tipovi proizvoda koje ste kupili, koliko puta ste posetili neki sajt i tome slično. Ova vrsta podataka se obično povezuje sa određenim računarom ili IP adresom ali ne i sa nekom određenom osobom. Kolačići (cookies) su delovi informacija koje generiše WEB server a koji se čuvaju na računaru korisnika, spremni za buduće pristupe. Svaki put kada pristupite našem sajtu, server pronalazi odgovarajući kolačić na vašem računaru. Informacije sadržane u njemu se onda koriste da prilagode Vaše iskustvo na sajtu. Sledi lista informacija koje trenutno prikupljamo: mejl adresa, adresa stanovanja / sedišta, ime i prezime, naziv kompanije (PIB i matični broj), poštanski broj, grad, broj telefona i lozinka.

 

 

 

Zašto prikupljamo ove podatke?

 

Mi koristimo ove podatke kako bismo bolje izašli u susret potrebama naših kupaca. Potrebno nam je da znamo ko ste da bismo Vam omogućili pristup svim uslugama koje pružamo. Zbog toga prikupljamo od Vas nekoliko vrsta ličnih informacija. Nelični podaci koje prikupljamo služe nam da unapredimo Vaše korisničko iskustvo na sajtu i učinimo ga prijatnijim i lakšim za korišćenje. Sve ostale informacije koje nehotice prikupimo, a koje ne služe u gore navedene svrhe, automatski brišemo iz našeg sistema.

 

 

 

Kako su Vaši podaci zaštićeni?

 

Bitronic Tech Zone koristi tehnologiju šifrovanja to jest enkripcije kako bi se osiguralo da su sve poverljive informacije koje nam šaljete preko interneta zaštićene od neovlašćenog korišćenja / presretanja. Koristimo i fajervol (firewall) zaštitu da sprečimo neovlašćen pristup prostoru u kome skladištimo podatke. Pored toga, održavamo i rigoroznu kontrolu zapošljavanja novih radnika u cilju ispitivanja njihove kompetentnosti i kredibilnosti u čuvanju podataka. Svi zaposleni moraju da potpišu Ugovor o poverljivosti koji im zabranjuje da otkrivaju podatke trećim licima. Takođe imamo i bekap (backup) servere i napajanja koji štite od nestanka struje i drugih prirodnih nepogoda, a koje bi mogle da predstavljaju potencijalnu pretnju za integritet vaših ličnih podataka. Za pristup Vašem nalogu neophodna je lozinka. Kada je neki korisnički nalog ukinut, odmah preduzimamo mere da iz sistema uklonimo korisnike kojima pristup više nije potreban. Kada zaposleni više nije u radnom odnosu, odmah menjamo sve pristupne kodove koje je koristio za pristup sistemu.

 

 

 

Ko ima pristup Vašim podacima?

 

Samo oni zaposleni koji su odgovorni za rukovanje Vašim nalogom / porudžbinama imaju pristup podacima. Osim toga, zaposleni u našem tehničkom odeljenju mogu imati pristup podacima u cilju sprovođenja rutinskih provera integriteta našeg sistema, kao i da bi izvršili potrebne radove na održavanju istog. Da bismo vam ispostavili pošiljku to jest proizvode koji ste kupili na sajtu, neophodno je da kontaktiramo kurirsku službu. Rad kurirskih službi je regulisan Zakonom o poštanskim uslugama i one moraju da ispoštuju određene sigurnosne standarde da bi dobile dozvolu za poslovanje. Kurirske službe će imati pristup Vašim podacima kao što su: ime i prezime, adresa za dostavu i broj telefona. Ukoliko odaberete da primate dodatna obaveštenja u vezi sa našim uslugama ili proizvodima, mi možemo proslediti Vašu mejl adresu nekom od naših partnera koji nude slične usluge i proizvode za koje biste mogli biti zainteresovani. Ako organi sudske vlasti zahtevaju da otkrijemo podatke o Vašem nalogu mi ćemo biti dužni da tako uradimo. Na kraju, ako naša kompanija ikada bude kupljena ili prodata, podaci o vašem nalogu će postati vlasništvo novog vlasnika.

 

  

 

Da li možete da izmenite ili uklonite podatke sa sajta?

 

Uvek imate opciju da pregledate svoj nalog i uverite se da su podaci koje smo prikupili od Vas zaista tačni. Takođe imate mogućnost uklanjanja bilo kojih podataka iz Vašeg naloga koje želite da zadržite samo za sebe. Međutim, imajte u vidu da uklanjanje određenih informacija kao što su mejl adresa, kontakt podaci i slično mogu u velikoj meri ograničiti našu sposobnost da efikasno pružimo usluge koje ste zahtevali od nas. Preporučujemo da nas kontaktirate da saznate koje podatke možete ukloniti, a da se u isto vreme ne ugrozi kvalitet usluge koju nameravamo da Vam pružimo.

 

 

 

Da li možete da onemogućite prikupljanje informacija?

 

Vi u svakom momentu imate mogućnost da zabranite vašem računaru da prihvata ili prenosi kolačiće. Ovo će nas sprečiti da prikupljamo određene nelične podatke od Vas. Isto tako imate mogućnost da uklonite sebe sa bilo koje  mejling liste za distribuciju biltena (newsletter) na koju ste se prethodno prijavili.

 

 

 

Obaveštenja o promeni politike privatnosti?

 

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu politiku privatnosti u bilo koje doba. Ako dođe do bilo kakvih promena, objavićemo izmene na našem sajtu i postaviti obaveštenje na početnoj stranici da je nova politika privatnosti usvojena. Mi ćemo takođe preduzeti korake da Vas lično obavestimo o ovim izmenama. Ako kompanija bude kupljena ili prodata nekom drugom, takođe ćemo vas lično obavestiti o tome. Nakon toga, imaćete mogućnost da svoj nalog zadržite ili obrišete.