Oštećenja kvalitativnog ili kvantitativnog karaktera potrebno je prijaviti odmah ili najkasnije u roku od 7 dana od datuma izdavanja računa. Ukoliko se roba šalje kurirskom službom, sva oštećenja prilikom prijema robe potrebno je odmah prijaviti preduzeću Bitronic Tech Zone DOO i sačiniti zapisnik o oštećenju sa kurirskom službom. U roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovorićemo na Vaš zahtev. Molimo Vas da prilikom vraćanja proizvoda pošaljete i svu propratnu dokumentaciju.

 

Robu možete poslati na sledeću adresu: Pap Pavla 35, 21000 Novi Sad