Podložna guma za laminaciju koja ide u komoru AK pro mašine za laminaciju

BTZ-MR-141