• Novo

Prilikom lemljenja ili stavljanja komponenti pod mikroskop, važno je koristiti mikroskop.

Radi bolje preglednosti dodaje se lampa na glacu mikroskopa sa belim led osvetljenjem.

Ovo omogućava manipulaciju malim delovima.

BTZ-MR-245