• Novo

Pri laserskom tretiranju se na leđa postavlja naš metalni šablon koji zasigurno čuva vitalne tačke telefona od slučajnog oštećenja laserskim zrakom.

BTZ-MR-235